Nieuwe levenskwaliteit voor Nieuwe generaties


Visie en doelstelling
Voor onze tijdgenoten – jong en oud – is er van alles beschikbaar aan opleiding en beroep, geld en goederen, relaties en hobby’s. Toch missen ze nog iets. Ze zijn op zoek naar nieuwe levenskwaliteit.

De Stichting “New Quality” reikt hen die nieuwe levenskwaliteit aan vanuit het christelijk geloof en de katholieke traditie, waarmee ze vaak weinig vertrouwd zijn. In cursussen en bijeenkomsten kunnen ze dieper kennismaken met de zingeving en visie, de spiritualiteit en beleving, de gemeenschappelijkheid en verbondenheid die het christelijk geloof kan bieden. Zo draagt de Stichting “New Quality” niet alleen bij aan het persoonlijk welzijn van mensen, maar versterken we tevens de waarden en normen, die het algemeen welzijn bevorderen.

De stichting heeft de ANBI-status: ze is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze stichting komen daarom in aanmerking voor belastingaftrek:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.